--marketing-nadpis-en--

¨
--about-web-en--
--software nadpis pravý-en--

Why should you entrust your online campaigns to us?

  • Zaměřujeme se na výkon.
  • Vytvoříme analýzu a marketingovou strategii.
  • Nadefinujeme si cíle kampaně (návštěvnost, prodej, brand).
  • Cílovou skupinu (věk, pohlaví, zájmy, příjmy, vzdělání, jazyk, lokalita).
  • Rozpočet.
  • KPI - ukazatele výkonnosti nebo klíčové metriky.

--schema-zajistime-en--

¨

--Připravíme vám individuální nabídku-en--